UneltePentruDezvoltare.ro

Tehnician in asistenta sociala

SPRIJINĂ ASISTENTUL SOCIAL PE TOT PARCURSUL ACTULUI PROFESIONAL AL ACESTUIA (DIAGNOZĂ ȘI INTERVENȚIE) ‐ Administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă persoanele pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale. ‐ În lipsa asistentului social, acționează ca persoană de contact pentru beneficiari și membrii familiei acestora; ‐ Introduce date și informații în baze de date referitoare la măsurile de asistență socială; ‐ Participă, după caz, la realizarea documentelor referitoare la beneficiari (analizează, verifică și obține documente necesare asistentului social); ‐ Participă, după caz, sub coordonarea/ împreună cu asistentul social la intervenții care presupun punerea în aplicare a măsurilor de urgență pentru asigurarea siguranței persoanelor vulnerabile; ‐ Participă la organizarea întâlnirilor echipei de specialiști cu beneficiarii și membrii familiei acestora; ‐ Asistă și observă interacțiunea dintre beneficiar și membrii familiei: 1.oferă informații asupra rolului familiei, viața de familie, parenting și sănătate, 2. Sprijină dezvoltarea comportamentelor pozitive, 3. Observă și anunță asistentul social despre interacțiunea dintre beneficiar și familia acestuia; ‐ Culege informații necesare asistentului social în realizarea evaluării; ‐ Furnizează informații despre alte servicii și asistă beneficiarul în procesul de accesare a acestora; ‐ Organizează și însoțește, după caz, transportul beneficiarilor la întâlniri cu alți specialiști/servicii; ‐ Intermediază și susține comunicarea dintre asistentul social, alți specialiști și beneficiar și familia acestuia (telefonic, electronic, etc.); ‐ Întocmește rapoarte de vizită, de întâlnire, completează fișe de observație, note telefonice, sinteze și analize necesare în activitatea de monitorizare și raportare; ‐ Oferă suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viață pentru beneficiar și membrii familiei acestuia; ‐ Efectuează muncă de teren/deplasări în teren și muncă în echipă; ‐ Se implică în gestionarea situațiilor conflictuale și comportamentelor agresive; ‐ Indexează și arhivează documentele din dosarul beneficiarului conform procedurilor existente; ‐ Ține la curent asistentul social despre respectarea termenelor și planificărilor; ‐ Se documentează permanent și diseminează, după caz, informații cu privire la rețeaua de servicii sociale teritoriale precum și a altor servicii sociale necesare persoanelor vulnerabile din comunitate; ‐ Identifică și transmite asistentului social informații despre noi servicii sau resurse ce pot fi implicate în intervenție; ‐ Completează, verifică și transmite documentele solicitate pentru obținerea de beneficii sociale pentru beneficiar; ‐ Participă la realizarea evaluării de nevoi a comunității locale și întocmirea documentelor necesare elaborării strategiilor de dezvoltare; ‐ Realizează raportări către asistentul social privind relația cu beneficiarii și familia acestora: vizite, întâlniri, menținerea relației dintre beneficiarii de asistență socială și familia acestora; ‐ Participă la întâlnirile de supervizare lunară realizate de asistentul social.

Taxa de inscriere:100 lei

Taxa de scolarizare:1000 lei

Inscrie-te Acum
lumina