UneltePentruDezvoltare.ro

Curs formator

Incepem in 27.07.2017, ora 16.30, un nou curs de formator. Intr-o sala in care starea de bine este prietena cu noi pana la final. 

Avem o cafea buna, ceai bun, capucino, ciocolata calda si un curs bun, cu gust, sens, informatii si cu inca ceva: cu multi prieteni. 
La final, nu vom avea o grupa de cursanti ci o grupa de prieteni cu abilitati si competente de formator. 


Pentru plata avansului sau a cursului se poate face si prin virament/depunere in contul  RO31RNCB0205127583560001 deschis la BCR Ploiesti

 Suportul de curs ​are peste 100 de pagini!!!!        Diploma se va elibera în maxim 5 zile. 

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor A.N.C. –CNFPA. Tipul programului – Perfecţionare, specializare. Cod COR – 242402.

Ce plătiţi? Activitatea de training; suportul de curs; materiale hand-out și suport logistic; examenul de certificare; diplomă acreditată A.N.C. – CNFPA ; pauze de cafea în fiecare zi de curs; metode moderne de formare și formatori cu experiență dispuși să răspundă întrebărilor dumneavoastră; buna dispoziție!

Şi totuşi, de ce avem un preț atât de mic?

Pentru că: avem propria sală de curs dotată cu toate utilităţile, formatorii pasionaţi de munca lor sunt formatorii asociaţiei organizatoare, nu asigurăm meniul pentru masa de prânz.

Cine ne recomandă? Peste 600 de formatori pregătiţi de noi (cadre didactice, ingineri, liberi profesionişti, profesori din şcoala de poliţie Campina, jurnalişti, etc)

Cursul oferă instrumente și metode benefice pentru organizarea și desfășurarea unor traininguri eficiente și programe de formare antrenante.  Durata cursului este de doua saptamani.

In conformitate cu  Anexa 1 la OMECTS 5549/6.10.2011 , ce cuprinde  Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational,  la evaluarea candidatilor se acorda punctajul maxim alocat pentru fiecare specializare ( 7 puncte ) , daca in portofoliul candidatului se regasesc documente care sa ateste calitatea de mentor, respectiv formator a candidatului .

Deasemenea, conform Legii Educatiei Nationale  nr 1/2011 - art 347 , toate cursurile autorizate de catre Ministerul Educatiei ,Cercetarii ,Tineretului si Sportului , se incadreaza la formare continua , iar numarul de ore efectuate la curs, urmeaza sa se converteasca in credite transferabile , conform metodologiei ce urmeaza sa reglementeze acest aspect 


 OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

(conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale)
Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketingul formării; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.


NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE – min 8  – max 15 participanţi.
 

Pretul cursului include:

- Suportul si materialele de curs,
- Pauzele de cafea,
- Examenul si diploma A.N.C. (fost C.N.F.P.A.)

Acte necesare inscrierii la curs:

• Copie dupa cartea de identitate 
• Copie dupa certificatul de nastere 
• Copie dupa certificatul de casatorie (in cazul schimbarii numelui) 
• Copie dupa diploma de licenta 
• Adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste faptul ca participantul este apt pentru a urma acest curs 

Forma de evaluare – finala cu participarea expertilor ANF ( CNFPA) si a formatorului AIDC. Ținând cont de Standardului Ocupaţional existent, formatorul este specialistul care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.
Această definiţie este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european. Competenţele de mai jos sunt valabile pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul. Conform legii, începând de la 1 ianuarie 2010, formatorul (trainer-ul) poate susţine cursuri pentru instituţii publice doar având certificarea pe care v-o oferă acest curs.
De asemenea, legea educaţiei la adulţi (129/2000) prevede şi faptul că de la 1 ianuarie 2010, nici un formator (trainer) nu va mai putea susţine niciun tip de curs (indiferent că publicul ţintă este reprezentat de angajaţi ai companiilor sau ai instituţiilor pulice) fără a fi certificat. Competenţele formatorului sunt valabile pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare. 

Taxa de inscriere:100 lei

Taxa de scolarizare:250 lei

Inscrie-te Acum
lumina