UneltePentruDezvoltare.ro

Curs calificare de lucrator comercial

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei prin Autoritatea Națională pentru Calificări, este recunoscut internațional și este valabil pe tot parcursul vietii.

Cursurile sunt ținute în spațiile noastre pentru secțiunea teoretică iar pentru modulele de practică se vor încheia parteneriate cu agenți comerciali.

In urma calificării, cursanții, vor primii următoarele competente:

Încasarea contravalorii mărfii, Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, Raportarea activităţii de vânzare, Aplicarea NPM şi PSI, Aplicarea procedurilor de calitate, Comunicarea la locul de muncă, Efectuarea muncii în echipă, Perfecţionarea profesională, Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, Promovarea imaginii standului, Menţinerea stocurilor de rezervă, Verificarea stocurilor cu vânzările, Comunicarea cu clienţii

Crearea mediului ambiental necesar vânzării, Efectuarea vânzării.

Documente necesare înscrierii la curs:

1.    Copii acte stare civila (CI, certificat de naștere, căsătorie).

2.    Copii acte studii (minim școala generala).

3.    Adeverința de la medicul de familie.

Costul cursurilor de formare autorizate ANC, se poate deduce legal din impozitul pe profit/venit (după caz), conform art.34 din OG 129/2000, care prevede deducerea cheltuielilor pentru formarea profesionala a salariatelor de către societățile comerciale, societățile naționale, regiile autonome sau alte institutii.

Taxa de inscriere:100 lei

Taxa de scolarizare:300 lei

Inscrie-te Acum
lumina