UneltePentruDezvoltare.ro

Curs Arhivist

Asociația pentru Inițiativă și Dezvoltare Continuă  va pune la dispoziție curs formare ARHIVIST, cod COR 262101, avizat de Arhivele Naționale cu avizul numărul 45/16.11.2015 si Autoritatea Națională pentru Calificări cu seria PH nr 001216, nr ordine in Registrul National al furnizorilor de formare profesionala  a adulților  29/1489/30.12.2015.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele documente:

 1. copie CI/BI, copie certificat de naștere,
 2. copie certificat de căsătorie (unde este cazul),
 3. copie act studii (Nivelul de studii minim necesar: Absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie, studii culturale.) ,
 4. adeverința de la medicul de familie

Formatorii Asociației pentru Inițiativă și Dezvoltare Continuă sunt specialiști de marcă în domeniul arhivisticii au studii superioare in acest domeniu  şi peste  5 ani de experienţă în arhivistică.

Programul de formare profesională este desfășurat pe parcursul a 60 de ore de teorie și 120 de ore de practică.

Orele de teorie se desfășoară în sălile special amenajate din clădirea Liceului UCECOM, orele de practică pot fi organizate la locul de munca al cursantului in baza unui protocol de colaborare.

Prețul cursului este de 1400 lei în care sunt incluse:

 1. taxa de înscriere,
 2. taxa de curs,
 3. suportul de curs,
 4. pauza de cafea,
 5. materiale suplimentare pentru activitățile din perioada de formare teoretica,
 6. diploma de absolvire emisa de Autoritatea Naționala pentru Calificări.

Legea Arhivelor Naționale -  nr. 16/1996, obliga toți creatorii și deținătorii de documente, persoane juridice de a înființa compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu problemele de arhiva, în funcție de valoarea si cantitatea acestora.

Formarea persoanelor/persoanei responsabile de respectarea prevederilor Legii nr 16/1996, se face respectând programa  - cadru de pregătire teoretica și practică de inițiere în calificarea de ARHIVIST.

Operaţiunile, procesele şi responsabilităţile descrise în cuprinsul prezentului curs reflectă activitatea desfăşurată de un ARHIVIST, angajat în sistemul Arhivelor Naţionale sau în cadrul unei organizaţii creatoare/deţinătoare de documente.

1.Modulele de curs studiate sunt:

a.Instrumentele de lucru folosite în arhivă

b.Prelucrarea documentelor.

c.Selecţionarea documentelor.

d.Gestionarea depozitului de arhivă.

e.Folosirea documentelor în scop ştiinţific şi practic.

f.Arhivarea electronică a documentelor.

2.Competentele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

 • Elaborarea instrumentelor de lucru.
 • Coordonarea constituirii şi administrării arhivei.
 • Stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor.
 • Coordonarea activităţilor de conservare a arhivei în depozit.
 • Valorificarea informaţiilor din documente.
 • Arhivarea electronică a documentelor.

Taxa de inscriere:100 lei

Taxa de scolarizare:1300 lei

Inscrie-te Acum
lumina