UneltePentruDezvoltare.ro

Curs Arhivar

Asociația pentru Inițiativă și Dezvoltare Continuă  vă pune la dispoziție curs formare arhivar, cod COR 441501, avizat de Arhivele Naționale cu avizul numărul 34/05.06.2015 si Autoritatea Națională pentru Calificări cu seria PH nr 001174, nr ordine in Registrul National al furnizorilor de formare profesionala  a adulților  29/900/12.08.2015.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele documente:

 1. copie CI/BI
 2. copie certificat de naștere
 3. copie certificat de căsătorie (unde este cazul)
 4. copie act studii (minim liceul cu diploma de bac)
 5. adeverință de la medicul de familie

Formatorii Asociației pentru Inițiativă și Dezvoltare Continuă sunt specialiști de marcă în domeniul arhivisticii. Aceștia au studii superioare în domeniul menţionat şi peste  5 ani de experienţă în arhivistică.

Programul de formare profesională este desfășurat pe parcursul a 40 de ore de teorie și 80 de ore de practică. Orele de teorie se desfasoara in sălile special amenajate din cladirea Liceului UCECOM, orele de parctica pot fi organizate la locul de muncă al cursantului în baza unui protocol de colaborare.


Prețul cursului este de 650 lei în care sunt incluse:

 1. taxa de înscriere la curs,
 2. taxa de curs,
 3. suportul de curs,
 4. pauza de cafea,
 5. materiale suplimentare pentru activitatile din perioada de formare teoretica,
 6. diploma de absolvire emisă de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Legea Arhivelor Naționale -  nr. 16/1996, obliga toti creatorii si detinatorii de documente, persoane juridice de a infiinta compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu problemele de arhiva, in functie de valoarea si cantitatea acestora.

Formarea persoanelor/persoanei responsabile de respectarea prevederilor Legii nr 16/1996, se face, respectand programa  - cadru de pregătire teoretica și practică de inițiere în calificarea de ARHIVAR.

Documentele care atestă că o persoană este calificată în domeniul arhivistic sunt: diplomele, certificatele sau atestatele eliberate de centrele de formare continuă acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Operaţiunile, procesele şi responsabilităţile descrise în cuprinsul prezentului curs reflectă activitatea desfăşurată de un arhivar, angajat în sistemul Arhivelor Naţionale sau în cadrul unei organizaţii creatoare/deţinătoare de documente.

Pregătirea profesională se poate face prin centrele de formare continuă acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări si Arhivele Nationale

Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt:

1.redactarea nomenclatorului arhivistic,

2.gestionarea fondului documentar,

3.prelucrarea documentelor,

4. utilizarea informaţilor din documente,

5.gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit. 

Taxa de inscriere:100 lei

Taxa de scolarizare:550 lei

Inscrie-te Acum
lumina