UneltePentruDezvoltare.ro

Am regândit cursul de Administrator Imobile!

 

Structura cursului formată dintr-o parte teoretică și una practică va contribui la dobândirea competențelor profesionale specifice cum ar fi:

 

-  întocmirea listei de plată;

-  întocmirea principalelor documente contabile;

-  întocmirea situației elementelor de activ si pasiv;

-  întocmirea ștatelor de salarii;

-  stabilirea activităților, a responsabilităților personalului necesar pentru: curățenie, protecție, contabilitate;

-  încasarea contribuțiilor și efectuarea plăților

-  angajarea și urmărirea realizării contractelor cu furnizorii

supravegherea execuției lucrărilor de reparații și întreținere;

-  comunicarea la timp asociației de locatari a tuturor măsurilor de reparații și întreținere.

sub-banner